Inschrijvings- en betalingsvoorwaarden

1. INSCHRIJVING

  1. Inschrijving vindt plaats via het aanmeldformulier op de website www.ateliersreeshof.nl.
  2. Door inschrijving aanvaardt de deelnemer de onderstaande voorwaarden.

2. ANNULERING/OPZEGGING

a. Annulering van de aanmelding kan alleen per mail plaatsvinden tot maximaal 1 week na de gevolgde gratis proefles.

b. Opzegging is mogelijk:
– na het einde van een half jaar (18 lessen)
 -na een periode van een heel cursusjaar (36 lessen)

c. Bij voortijdige beëindiging van de cursus blijft altijd, ook bij termijnbetaling, het volledige cursusgeld verschuldigd.
In bijzondere situaties van overmacht kan met het stichtingsbestuur overlegd worden.

3. BETALING

a. Factuur: Binnen een week na de gratis proefles ontvangt de deelnemer per mail de factuur.
De factuur bedraagt het verschuldigde bedrag voor het (resterend) aantal lessen van de lopende lesperiode na de gratis proefles (18 of 36 lessen)

b. De betaling moet plaatsvinden binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur.
De betaling moet plaatsvinden op het bankrekeningnummer, zoals vermeld op de factuur, voorzien van factuurnummer en de naam van de deelnemer.

c. Stichting Ateliers Reeshof behoudt zich het recht voor, bij te late betaling een deelnemer niet meer tot een cursus toe te laten tot de deelnemer het verschuldigde cursusgeld heeft voldaan.

d. Lessen die door onvoorziene omstandigheden niet kunnen doorgaan, worden later ingehaald.

e. Wanneer de lessen voor een langere periode niet door kunnen gaan, (zoals bij een lockdown), wordt het gemiste aantal lessen op de volgende factuur voor 50% in mindering gebracht of, bij opzegging van de cursus, voor 50% vergoed.


4. ALGEMEEN


a. Afwezigheid deelnemer: De deelnemer kan zich afmelden voor een les via het mailadres: ateliersreeshof@gmail.com
of (jongeren en volwassenen) via de Whats-app groep.
Eigen afwezigheid van de deelnemer geeft geen recht op het inhalen van de les of vergoeding van de les.

b. Na de beëindiging van deelname worden de gegevens van de deelnemer verwijderd uit de administratie van Stichting Ateliers Reeshof. Persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden
voor  commerciële doeleinden.