Type A

JongerenAtelier

Voor jongeren vanaf 12 jaar is de aanpak wat serieuzer: ideevorming, planmatig werken, wat langer een thema vasthouden. Maar plezier beleven aan het maken van een eigen kunstzinnig werk blijft voorop staan! Jongeren met de ambitie een kunstopleiding te gaan volgen worden geholpen met het opbouwen van een goed portfolio. We bieden:

  • Lessen tekenen/schilderen
    Naast tekenen en schilderen oefenen we ook verwante technieken, zoals collage en eenvoudige druktechnieken. We werken naar waarneming en vanuit fantasie, met allerlei materialen. Er wordt getekend naar model, stilleven, portret; er worden opdrachten gegeven die raken aan allerlei gebieden van vormgeven/ontwerpen in het platte vlak. Er is ook ruimte om je eigen project te doen, met begeleiding door Bernadet.
  • Lessen ruimtelijk vormgeven
    (Deze groep is tijdelijk opgeheven wegens te geringe deelname. Mocht je interesse hebben, geef je dan tóch op! Bij voldoende deelnemers starten we we weer.)
    Hier worden driedimensionale objecten gemaakt, van klei, hout, metaal, vilt, herbruikbaar afval etc. Soms worden het nuttige gebruiksvoorwerpen, zoals een tas of bloempot, maar het kan ook helemaal aan de fantasie ontspruiten!