Uncategorized

Wie is de Rembrandt van de Reeshof?

12,5 jaar Stichting Ateliers Reeshof!

Het begon in 2006 als “Het KinderAtelier”, een initiatief van Thea Vuijk, Jeannette Nijenhuis en Bernadet Willemen, die het belangrijk vonden dat er een mogelijkheid kwam voor kinderen in de Reeshof om kunstzinnig bezig te zijn. Er kwamen 6 lessen voor een groepje van 10 kinderen in zaal Stockholm van Wijkcentrum Heyhoef, om het eens te proberen, en daarna is het niet meer gestopt.
Al snel moest er gesplitst worden naar twee groepjes voor twee interessegebieden: tekenen/schilderen en ruimtelijk vormgeven. In 2007 werd het clubje een stichting en daarmee een officiële organisatie onder leiding van Jeannette en Bernadet. Doelstelling: toegankelijke en betaalbare lessen beeldende vorming aanbieden van goede kwaliteit voor kinderen vanaf 7 jaar.
Inmiddels telt de stichting zo’n 50 cursisten en bieden we wekelijks lessen aan voor iedere leeftijdscategorie, dus ook voor jongeren en volwassenen!
En nu dan een jubileum!
Natuurlijk mag dat niet onopgemerkt voorbijgaan. We hebben daarom besloten onze cursisten te laten schitteren met hun werk middels een expositie die net zo toegankelijk is als onze cursussen: in de etalages van Winkelcentrum Heyhoef én in de koffieruimte van het Wijkcentrum zullen van 17 t/m 25 augustus tekeningen, schilderijen en ruimtelijke werkjes van onze cursisten te zien zijn.
Er is ook een wedstrijd aan gekoppeld: WIE IS DE REMBRANDT VAN DE REESHOF? Bezoekers van het winkelcentrum kunnen een stemformulier invullen (te verkrijgen en in te leveren bij BRUNA en D-REIZEN); ze kunnen een stem uitbrengen op 3 werken: één van een kind, één van een jongere en één van een volwassen cursist.
De cursisten kunnen mooie prijzen winnen die beschikbaar gesteld zijn door tekenmaterialen speciaal-zaak ANTOON DE JONG BV en de Stichting Ateliers Reeshof. Maar ook de stemmers kunnen een prijsje winnen: uit de inzenders worden drie prijswinnaars getrokken die een leuk presentje ontvangen. De bekendmaking van de winnaars en de prijsuitreiking vinden plaats op 25 augustus tijdens de festiviteiten op het winkelcentrum.
Stichting Ateliers Reeshof wenst het winkelend publiek veel genoegen met het bekijken van de mooie werkstukken! Onze cursisten wensen we veel succes met de expo en wij verheugen ons alvast op de start van komend cursusjaar!